Nếu bạn luôn đặt ra cho mình một quy tắc nào đó trong cuộc sống thì đừng bỏ qua quy tắc 37% khi lựa chọn bạn đời.

Theo nhà báo Brian Christian và nhà khoa học nhận thức Tom Griffiths – đồng tác giả của cuốn sách nổi tiếng Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions, nếu bạn đang phân vân lựa chọn người bạn đời lý tưởng giữa rất nhiều đối tượng tiềm năng thì thời gian tốt nhất để đưa ra quyết định đó là khi bạn xem xét được khoảng 37% số đối tượng tiềm năng.

Tại thời điểm đó, trong quá trình lựa chọn, bạn sẽ phải thu thập đủ thông tin để đưa ra quyết định chính thức, nhưng đừng lãng phí quá nhiều thời gian để xem xét nhiều sự lựa chọn hơn mức cần thiết. Ở mức 37%, bạn đã tối đa hóa cơ hội của mình để có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi. Xem thêm

Nếu bạn luôn đặt ra cho mình một quy tắc nào đó trong cuộc sống thì đừng bỏ qua quy tắc 37% khi lựa chọn bạn đời.

Theo nhà báo Brian Christian và nhà khoa học nhận thức Tom Griffiths – đồng tác giả của cuốn sách nổi tiếng Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions, nếu bạn đang phân vân lựa chọn người bạn đời lý tưởng giữa rất nhiều đối tượng tiềm năng thì thời gian tốt nhất để đưa ra quyết định đó là khi bạn xem xét được khoảng 37% số đối tượng tiềm năng.

Tại thời điểm đó, trong quá trình lựa chọn, bạn sẽ phải thu thập đủ thông tin để đưa ra quyết định chính thức, nhưng đừng lãng phí quá nhiều thời gian để xem xét nhiều sự lựa chọn hơn mức cần thiết. Ở mức 37%, bạn đã tối đa hóa cơ hội của mình để có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi. Xem thêm