Trong một nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, vị trí của các Doanh nghiệp sản xuất ngày càng được đánh giá cao. Vai trò của các Tổ Trưởng sản xuất trở nên cần thiết và quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một Doanh nghiệp sản xuất. Tổ trưởng sản xuất trong đơn vị  – một mắt xích quan trọng trong dây chuyền quản lý sản xuất – mắt xích gần gũi trực tiếp nhất với người lao động.

Làm sao để chất lượng và năng suất trong tổ nhóm của mình đạt hiệu quả cao? Và người tổ trưởng sẽ làm gì đây?

Khóa “Tổ trưởng sản xuất” sẽ đáp ứng những trăn trở, bức xúc nhất của doanh nghiệp cũng như các cán bộ quản lý này thông qua đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực quản lý sản xuất.

to truong san xuat

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Xem thêm đề cương khóa đào tạo tại đây