Hàng ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để thao tác trong Microsoft Excel nhưng đôi khi bạn ưa dùng phím nóng thì sao? Thật tuyệt vời Microsoft Excel cho bạn một số tổ hợp phím nóng giúp cho bạn giải quyết mọi công việc trong tính toán với bảng tính nhanh, chính xác và đạt hiệu quả xuất sắc trong công việc. Sau đây xin giới thiệu với các bạn tổ hợp phím phím tắt thông dụng trong Excel:

Tổ hợp phím nóng cơ bản:

 • Ctrl + A : Chọn toàn bộ bảng tính.
 • Ctrl + C : Sao chép.
 • Ctrl + V : Dán.
 • Ctrl + F  : Bật hộp thoại tìm kiếm.
 • Ctrl + H  : Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế.
 • Ctrl + N  : Tạo mới một bảng tính trắng.
 • Ctrl + P  : Bật hộp thoại in ấn.
 • Ctrl + S  : Lưu bảng tính.
 • Ctrl + X  : Cắt một nội dung đã chọn.
 • Ctrl + Z  : Phục hồi thao tác đã thực hiện trước đó.
 • Ctrl + * : Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại.
 • Ctrl + F4, Alt + F4  :Đóng bảng tính, đóng Excel .

Tổ hợp phím nóng trong di chuyển:

 • Ctrl + Mũi tên : Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp.
 • Ctrl + Home   : Về ô A1.
 • Ctrl + End      : Về ô có dữ liệu cuối cùng.
 • Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1.
 • Ctrl + Shift + End :Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng.

Tổ hợp phím nóng  định dạng:

 • Ctrl + B: Định dạnh in đậm.
 • Ctrl + I: Định dạnh in nghiêng.
 • Ctrl + U: Định dạnh in gạch chân.
 • Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells.

Tổ hợp phím nóng Chèn cột, dòng, trang bảng tính:

 • Ctrl + Spacebar: Chèn cột
 • Shift + Spacebar: Chèn dòng
 • Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới

Tổ hợp phím nóng công thức mảng:

 • Ctrl + G: Bật hộp thoại Go to để đến một mãng đã được đặt tên trong bảng tính.
 • Shift + F3: Nhập công thức bằng cửa sổ Insert Function.
 • Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức  mảng.
 • Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu.
 • F3: Dán một tên mãng vào công thức.

Tổ hợp phím nóng ẩn hiện các cột.

 • Ctrl + 0 : Ẩn các cột đã chọn.
 • Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn.

Tổ hợp phím nóng chọn các vùng ô không liên tục.

Để chọn các vùng ô, dãy ô không liên tục bạn dùng chuỗi kết hợp giữ phím Ctrl để chọn các vùng ô không liên tục cần chọn chuyển đổi giữa các bảng tính đang mở.

 • Ctrl + Tab, hoặc Ctrl + F6 để chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở.

Chuyển đổi giữa các trang bảng tính (sheet)

 • Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trước.
 • Ctrl + Page Down: Chuyển sang sheet kế tiếp

Dán nội dung cho nhiều ô cùng lúc.

 • Chọn một nội dung cần sao chép, nhấn Ctrl + C.
 • Nhập địa chỉ vùng ô cần dán nội dung vào mục Name Box trên thanh Fomular dáng <ô đầu> : <ô cuối>. Nhấn Enter để dán nội dung vào vùng ô trên.

banner smartboss

Nguồn: VN Tech