Một số nội dung sẽ tiếp tục được cập nhật:

  • Tổ chức chấm công 3 ca
  • Nguyên tắc chấm công ca đêm
  • Kinh nghiệm quản lý chấm công cho các ca gãy
  • Kinh nghiệm tổ chức chấm công cho công ty sản xuất/ nhà máy
  • Kinh nghiệm tổ chức chấm công cho công ty xây dựng
  • Kinh nghiệm tổ chức chấm công cho các công ty may, giày, có nhiều lao động phổ thông
  • Kinh nghiệm quản lý giờ làm thêm
  • Chấm công làm ngoài giờ
  • Cách tính giờ tăng ca

Vui lòng comment nếu bạn muốn thêm nội dung khác

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Máy chấm công iFace

Máy chấm công khuôn mặt là sản phẩm công nghệ cao, hiện đại nhất trong những sản phẩm thuộc dòng máy chấm công iFace