Biểu hiện yếu:

 • Không nỗ lực để học tập
 • Không có hành động gì khi tiếp nhận những góp ý mang tính xây dựng
 • Trong công việc, không biết phải làm gì, làm thế nào
 • Trong công việc, biết phải làm gì, nhưng không chịu thực hiện
 • Không thay đổi cách tiếp cận để phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng làm việc
 • Miễn nhiễm với các góp ý tiêu cực, bằng cách tỏ ra tự vệ và hiếu chiến
 • Sợ thất bại, và sợ công nhận sự yếu kém của bản thân
 • Không tin rằng con người có thể thay đổi được
 • Cho rằng: kỹ năng, một khi đạt được, sẽ tồn tại mãi mãi
 • Tin rằng học tập là cần thiết, nhưng lúc nào cũng không có thời gian cho việc học

Biểu hiện tốt:

 • Cam kết  và thực hiện cam kết về kế hoạch phát triển bản thân
 • Hiểu rằng mình cần học hỏi nhiều loại kỹ năng khác nhau để đối phó với các tình huống khác nhau
 • Dựa vào công việc để rèn luyện bản thân
 • Tập trung vào việc khắc phục điểm yếu của bản thân

Biếu hiện quá mức:

 • Cái gì cũng muốn tự học, tự rèn luyện
 • Có thể làm người khác bị rối vì luôn luôn cải tiến, luôn luôn thay đổi
 • Quá tập trung vào bản thân
 • Dành quá nhiều thời gian để cải tiến, nhưng quá ít thời gian để hành động và thể hiện kết quả
Download phiên bản word của nội dung nàyTài liệu Quản trị Nhân sự

Tổng hợp các tài liệu, biểu mẫu về hành chính nhân sự

Download tài liệu