Tình huống: Bạn thực sự thấy căng thẳng khi mỗi lần xuất báo cáo chấm công để tính lương, rất nhiều người bị thiếu công

Nguyên nhân: có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc một nhân viên bị thiếu công

  • Họ quên điểm danh ( và thường hay nói là có điểm danh mà sao không có công)
  • Nhân viên nói là họ đi công tác
  • Họ điểm danh nhưng sai qui định ( quá sớm hoặc quá trễ )
  • Phần mềm chỉ tính theo nguyên tắc, một người quên điểm danh sẽ không có công
  • Nhiều khi máy chấm công hay phần mềm cũng trục trặc

Hậu quả: nếu không muốn trừ lương cho nhân viên và gây nhiều “bão táp lòng dân”, bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian để:

  • Trả lời thắc mắc của nhân viên
  • Xử lý các yêu cầu của họ ( bổ sung giờ điểm danh, bổ sung công tác, ngày phép .. )

Cứ thế, mọi việc lại tiếp tục vòng lặp cũ vào tháng sau ( lại quên điểm danh, lại đi công tác, lại thắc mắc sao có điểm danh mà không có công … )

Giải pháp: Portal dangkynghiphep.com kết hợp với phần mềm nhân sự Smartboss là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm. Portal online cho phép nhân viên tự kiểm tra xem mình có thiếu công hay không và đề xuất xử lý

Đăng ký tư vấn