Tình huống: Bộ phận giao nhận hoặc kỹ thuật hỗ trợ khách hàng ít khi nào có mặt tại công ty. Làm sao bạn (phòng Nhân Sự) có thể biết họ có đi làm hay không đi làm?

Vấn đề: nếu thực sự muốn quản lý họ chặt chẽ, bạn phải đối diện với rất nhiều giấy ghi nhận công tác mỗi ngày. Bạn và các trưởng bộ phận đều chắc chắn không thích việc này.

Hướng giải quyết: portal dangkynghiphep.com sẽ giải quyết được việc hành chính giấy tờ của bạn. Khi nhân viên đi công tác hoặc nghỉ phép, họ có thể tự đăng kí trên online và thông tin sẽ được tự động gửi đến trưởng bộ phận để họ xét duyệt. Và cuối cùng, tất cả thông tin đều tự chạy về phần mềm quản lý nhân sự SmartBOSS của bạn

Đăng ký tư vấn