Tình huống: Một nhân viên mới đi làm lúc 8h nhưng không thấy nhiều người có mặt trong công ty, anh ta sẽ có 2 lựa chọn:

  1. Hoặc cũng đi trễ “cho bằng mọi người khác”
  2. Hoặc đi đúng giờ và đọc báo cho đến khi mọi người đến đầy đủ

Sẽ không có tình huống thứ 3 là anh ta sẽ làm việc chăm chỉ một mình, vì lý do chính là

  • Nhân viên mới thường không thể làm việc độc lập được, họ cần người khác hướng dẫn công việc và làm gương về thái độ.

Hướng xử lý: 

Hãy đặt mua một máy chấm công và ra một qui định chấm công. Mọi người sẽ tự động đi đúng giờ

Xem bảng giá máy chấm công