Tình huống 1: Khi một nhân viên nghỉ ở nhà có việc riêng, không ai phát hiện ra. Mọi người đều cứ nghĩ là anh ấy đi công việc hoặc làm việc từ xa. Hậu quả: công ty vẫn phải trả lương cho người này trong ngày nghỉ của họ 

Hướng giải quyết:

Với sự kết hợp giữa portal dangkynghiphep.com ( dùng cho cả đăng ký nghỉ phép và đăng ký công tác) và phần mềm chấm công smartboss cùng với máy chấm công, chúng ta đã tìm ra một phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc này xảy ra.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Đăng ký tư vấn