Các khoản phụ cấp hỗ trợ và phúc lợi xã hội như: Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết… sẽ không bị tính đóng BHXH bắt buộc.

cong-nhan-mo-than-1434432726-1452134732980-crop-1452134739404

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc.

Theo đó, các khoản phụ cấp hỗ trợ và phúc lợi xã hội như sau sẽ không bị tính đóng BHXH bắt buộc.

Cụ thể:

– Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ;

– Trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động sẽ không bị tính đóng BHXH bắt buộc.

Ngoài các khoản này ra thì người lao động đều phải đóng BHXH đầy đủ. Đó là phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Thông tư cũng quy định, nếu người lao động ngừng việc mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và chủ doanh nghiệp phải đóng BHXH theo mức lương lao động hưởng trong thời gian trên.

bao hiem xa hoi button

Theo quy định tại thông tư, từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2017, doanh nghiệp đóng BHXH dựa trên 2 nguồn chính là tiền lương, cộng các khoản phụ cấp. Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Từ ngày 1-1-2018 trở đi, việc đóng BHXH sẽ được xác định dựa trên 3 nguồn chính: Tiền lương, cộng phụ cấp lương, cộng các khoản bổ sung khác theo quy định tại Thông tư số 47.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 15-2-2016.

QTNS sưu tầm từ nguồn Cafebiz.vn

Paste your AdWords Remarketing code here