Các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc làm bằng tiếng anh

1. “Could you introduce yourself ?” Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.

Bạn nên trả lời bạn tốt nghiệp trường nào? chuyên ngành gì?

“I attended Hanoi Banking Academy where I majored in Financial banking. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking.”
“Tôi học tại Học viên Ngân hàng với chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu thuyết, và đi bộ đường dài.”

tieng anh phong van xin viec lam

2. “What are your weakness?” Điểm yếu của bạn là gì?

Đây là câu sẽ được hỏi trong hầu hết các buổi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng nhiều khi không hỏi điểm mạnh mà lại hỏi điểm yếu của ứng viên. Câu trả lời hoàn hảo cho trường hợp này khi khéo léo trả lời về điểm yếu nhưng thực chất lại đang nói về điểm mạnh của mình

“The weakess I struggled with was too careful and always required the perfection in work

“Điểm yếu nhất mà tôi phải đấu tranh là quá cẩn thẩn và luôn yêu cầu công việc được hoàn thành hoàn hảo.”

3. “What are your strengths?” – “Điểm mạnh của bạn là gì?”

– My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer’s needs and I make sure they are more than satisfied.

Điểm mạnh nhất của tôi là chăm sóc khách hàng. Tôi luôn lắng nghe và chú ý tới nhu cầu của khách hàng và tôi chắc chắn mang đến cho họ nhiều hơn những gì họ mong đợi.

4. “What are your long term goals?” “Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?”

Bạn hãy đưa ra mục tiêu rõ ràng và thận trọng thể hiện cái tôi cá nhân và sự tự tin.

“I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.”
“Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.”

“I’ve always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I can. So in the future, I would love to be an instructor.”
“Tôi luôn yêu thích việc giảng dạy. Tôi muốn gia tăng những nhân viên mới hơn và giúp đỡ các đồng nghiệp ở bất kỳ nơi nào mà tôi có thể. Vì vậy, trong tương lai, tôi muốn trở thành một giảng viên.”

5“What are your short term goals?” – Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?

– My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.

Mục tiêu trước mắt của tôi là tìm được môt vị trí nơi mà tôi có thể sử dụng kiến thức và những điểm mạnh tôi có. Tôi muốn được góp phần vào sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc.

6. “Why should we hire you?” – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?

– I’m a team player who has been interpersonal skills.

Tôi là người có tinh thần làm việc nhóm và có kĩ năng giao tiếp tốt.

7. “What do you think makes you a good fit for this company?” – Theo bạn thì điều gì làm bạn thích hợp với công ty ?

Với câu hỏi trên, nhà tuyển dụng đang muốn biết những kĩ năng bạn có và quan trọng hơn là những điểm mạnh nào của bạn phù hợp với vị trí họ đang tìm kiếm.

– I am pro-active and I don’t hesitate to take initiative.

Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động.

– My analytical nature makes me great at problem-solving.

Tôi thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh.

Nguồn: ST

 

Paste your AdWords Remarketing code here