Khi được nhân viên hỏi về những yếu tố nào cần có hoặc cần rèn luyện để thành công trong công việc, nhiều nhà quản trị thấy khó trả lời. Nếu trả lời chung chung sẽ nhận được cái nhìn ngờ vực từ nhân viên, còn trả lời đầy đủ thì mất rất nhiều thời gian.

Có một bài viết của tác giả Donna Owens đăng trên tạp chí SHRM năm 2008 về những gì mà một công ty tư vấn tìm hiểu, nhận định và đánh giá về những yếu tố thành công trong sự thăng tiến nghề nghiệp có thể giúp họ trả lời câu hỏi trên dễ dàng hơn. Dưới đây là nội dung cơ bản của bài báo đó.

thang tien trong cong viec

Học hỏi là một lộ trình

Không phải là học hỏi những kinh nghiệm chung chung, mà là với mỗi cấp độ công việc thì cần học hỏi một loại kinh nghiệm khác nhau theo từng thang bậc, từ vị trí nhân viên thường, sau đó lên vị trí quản lý cấp trung và cuối cùng là quản lý cấp cao.

Việc học hỏi là một lộ trình mà các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ nhiều nhân viên tại các vị trí làm việc trong các tổ chức khác nhau theo một quy trình đánh giá rõ ràng trong nhiều năm. Những người được khảo sát đã nói về kinh nghiệm thu lượm được và mức độ cần những kinh nghiệm đó ra sao.

Việc phân tích dữ liệu ấy cho thấy có những nhóm kinh nghiệm nhất định tương ứng với các cấp độ công việc khác nhau, ai nhuần nhuyễn thì người ấy dễ thăng tiến hơn.

Các loại kinh nghiệm cần cho các cấp độ vị trí làm việc

Vậy đâu là những kinh nghiệm giúp cho việc thăng tiến của các nhân viên được như kỳ vọng của họ và của doanh nghiệp? Có lẽ trước hết là những kinh nghiệm làm việc liên phòng ban, cụ thể là các kinh nghiệm về: – Chuẩn hóa các quy trình hoặc thủ tục một phòng, một ban hoặc liên phòng ban.

– Cải tiến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
– Thiết kế lại các quy trình hoạt động quan trọng.
– Phụ trách dự án có nhiều cá nhân cả trong và ngoài doanh nghiệp cùng tham gia.
– Quản lý dự án và nhóm có thành viên đến từ nhiều phòng, ban khác trong doanh nghiệp. Khi lên đến vị trí quản lý cấp trung thì những kinh nghiệm cần học hỏi để thành công sẽ là:
– Giải quyết một đơn vị đang có xung đột trong tổ chức.
– Tham gia đàm phán thỏa thuận về lao động.
– Giúp nhân viên vượt qua các khó khăn trong hiệu quả làm việc.
– Phát triển nhóm.
– Quản lý một đơn vị mà cấp quản lý và nhân viên đang mất tin tưởng lẫn nhau.
– Giải tán một chức năng quan trọng trong tổ chức.

Còn ở các vị trí cao nhất trong doanh nghiệp, các kinh nghiệm lại là:

– Ra các quyết định về các vấn đề có khả năng rủi ro cao, nhất là về tài chính.
– Giải quyết các tình huống khủng hoảng.
– Tái cơ cấu việc đầu tư.
– Thiết lập phòng ban, đơn vị chức năng mới.
– Nhận vực dậy một đơn vị yếu kém và phức tạp.

Mỗi cấp độ vị trí làm việc cần nhiều loại kinh nghiệm khác nhau như vậy, nhưng vẫn có thể thấy một điểm chung là những ai đi lên vị trí lãnh đạo thành công thường hội được bốn đặc điểm quý, đó là:

– Quan hệ tốt với mọi người.
– Nhận trách nhiệm trong mọi tình huống.
– Luôn theo đuổi kết quả.
– Luôn rộng mở với các ý kiến phản hồi.

Theo cách nghĩ thông thường thì thăng tiến là được nhận một vị trí công việc cao hơn vị trí đang nắm giữ. Thế nhưng hãy thử suy nghĩ theo cách của Richard Kilburg – giáo sư Trường Carey Business thuộc Đại học Johns Hopkins ở Baltimore (Hoa Kỳ): “Không phải bao giờ thăng tiến cũng là đi lên cao hơn theo hướng thẳng đứng, mà đôi khi theo hướng nằm ngang”.

Vấn đề ở chỗ chúng ta có thật sự muốn thử thách với công việc mới không và mỗi người nên tự xây dựng cho mình một chiến lược để thăng tiến thành công

Nguồn: Trương Chí Dũng