Thu hút & giữ chân nhân tài bằng môi trường với nhiều cơ hội thể hiện và cơ hội thăng tiến

Việc thăng tiến là mốc quan trọng trong sự nghiệp của cá nhân, tổ chức, là phần thưởng xứng đáng cho những người có năng lực và đạt hiệu quả công việc tốt. Hãy tìm hiểu, đánh giá hiệu quả những việc mà nhân viên đã làm được, khám phá những kỹ năng mới mà họ muốn mở rộng. Từ đó, bạn hãy tạo cơ hội để họ phát triển, thăng tiến và tận dụng tốt nhất năng lực, kinh nghiệm của nhân viên cho công việc chung của công ty. Đó cũng là cách giúp bạn xây dựng được lòng tin và tôn trọng của nhân viên.

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

  • Không biết thực hiện như thế nào

 

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

  • Đào tạo kỹ năng huấn luyện cho các quản lý cấp trung, để họ biết cách nhận ra những vướng mắc trong công việc của nhân viên và tìm cách tháo gỡ
  • đầu tư vào các phần mềm, công cụ, qui trình giúp tổ chức nâng cao năng suất
  • Sử dụng KPI để nhanh chóng nhận ra khi nhân viên có dấu hiệu làm việc không hiệu quả, phỏng vấn để giải tỏa vướng mắc
  • Đầu tư vào việc đào tạo nhân viên

Không nên

  • Dồn hết ngân sách thưởng vào hình thức thưởng tài chính, không có ngân sách cho việc cải tiến