GoogleFormĐôi khi, bạn cũng cần tạo một survey nhỏ để thu thập ý kiến từ nhiều người. Các ứng dụng thường thấy của survey là:

* Bầu chọn nhân viên tiêu biểu của năm.

* Biểu quyết về thời gian, địa điểm của một chuyến đi chơi

* Feedback về chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm

* Lựa chọn mẫu áo đồng phục

Trước đây, khi muốn làm survey khảo sát hay bản đăng ký, bạn thường phải tiếp cận trực tiếp đối tượng hoặc gửi tập tin đính kèm qua email cho mỗi cá nhân. Trên thực tế, hình thức này vẫn được áp dụng tại một số cơ sở và nhìn chung hiệu quả không cao.

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, bạn có thể tạo survey đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều bằng cách tạo các bảng khảo sát, các mẫu đăng ký online với một trang web. Hiện có hai công cụ giúp bạn tạo survey online phổ biến là Google FormMonkey Survey. Với Monkey Survey các bạn sẽ bị giới hạn số lựa chọn và nếu muốn bổ sung lựa chọn thì bạn phải trả phí. Còn với Google Form, tất cả các lựa chọn đều hoàn toàn miễn phí.

Bài viết này  sẽ hướng dẫn bạn cách tạo survey khảo sát với Google Form.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Google (Nếu bạn đã có tải khoản Google > bỏ quả bước này)

Bước 2: Truy cập Google Drive theo địa chỉ sau : https://drive.google.com/

Bước 3: Sau khi đăng nhập vào Google Drive, bạn chọn Creat. Trong thẻ thả xuống, chọn tiếp Form.

Download tài liệu hướng dẫn tại đây