Tăng lương tối thiểu vùng 2017 là vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận vì nó tác động nhiều đến đời sống của người lao động cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu vùng là mức lương dùng làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời giờ làm việc trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Căn cứ vào lương tối thiểu vùng từ đó xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

Trải qua các kỳ tăng lương nhưng mức lương tối thiểu vùng hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động. Vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng với mức tăng từ 180.000 đồng – 250.000 đồng/tháng tùy theo vùng bắt đầu từ ngày 01/01/2017. Cùng nhìn lại mức lương tối thiểu qua các năm tại bảng sau đây:

Đơn vị: đồng/tháng

Thời gian áp dụng Vùng I Vùng II Vùng III Vùng IV
01/01/2010-31/12/2010

Nghị định 97/2009/NĐ-CP

980.000 880.000 810.000 730.000
01/01/2011-01/10/2011

Nghị định 108/2010/NĐ-CP

1.350.000 1.200.000 1.050.000 830.000
01/10/2011-31/12/2012

Nghị định 70/2011/NĐ-CP

2.000.000 1.780.000 1.550.000 1.400.000
01/01/2013-31/12/2013

Nghị định 103/2012/NĐ-CP

2.350.000 2.100.000 1.800.000 1.650.000
01/01/2014-31/12/2014

Nghị định 182/2013/NĐ-CP

2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.900.000
01/01/2015-31/12/2015

Nghị định 103/2014/NĐ-CP

3.100.000 2.750.000 2.400.000 2.150.000
01/01/2016-31/12/2016

Nghị định 122/2015/NĐ-CP

3.500.000 3.100.000 2.700.000 2.400.000
01/01/2017

Dự thảo

 3.750.000 3.320.000 2.900.000 2.580.000

bao hiem xa hoi button

Để thấy rõ được sự thay đổi mức lương tối thiểu qua các năm xem tại biểu đồ sau:

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng 2017 tăng như sau:

  • Vùng I:  3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016);
  • Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016);
  • Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016);
  • Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Ngoài nội dung tăng lương, Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động còn có sự thay đổi về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Địa bàn Năm 2016 Năm 2017
Huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vùng II Vùng I
Thành phố Sông Công, Thị xã Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên Vùng III Vùng II
Các thành phố Hội An, Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam Vùng III Vùng II
Thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh Vùng III Vùng II
Các huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam Vùng IV Vùng III
Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh Vùng IV Vùng III
Huyện Giang Thành thuộc tỉnh Kiên Giang Vùng III Vùng IV
Nếu Dự thảo được thông qua thì từ ngày 01/01/2017 sẽ chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên.

Quản trị nhân sự online sưu tầm từ Nguồn Thư ký luật.