Theo một nghiên cứu của chuyên gia thần kinh David R.Hawkins, cảnh giới tư tưởng của con người có những rung động khác nhau. Và tùy theo tần số rung động này cao hay thấp, mà quyết định sức khỏe của người ta là mạnh hay yếu.

Cảnh giới khác nhau, năng lượng khác nhau

Tiến sĩ, bác sĩ tâm thần, nhà nghiên cứu nhận thức và giảng viên tâm linh nổi tiếng người Mỹ, ông David R.Hawkins (1927–2012), đã chứng minh được mối liên hệ mật thiết giữa bệnh tật của con người và những suy giảm năng lượng trong cơ thể, đến từ những tư tưởng tiêu cực. Kết quả nghiên cứu được ông trình bày trong cuốn sách bán chạy nhất của mình- “Power vs ForceXem thêm