Ý nghĩa của câu nói “7 không ra khỏi cửa, 8 không quay về nhà” có phải là giống như con người ngày nay hiểu hay không? Chúng ta hãy cùng khám phá xem nhé!

Người xưa có câu nói rằng “Thất bất xuất môn, bát bất hồi gia”, tức là “7 không ra khỏi cửa, 8 không quay về nhà”. Câu nói này thường được mọi người giải thích thành: Mùng 7 không đi ra ngoài, mùng 8 không quay về nhà; có người còn tính thêm các ngày 17, 27, 18, 28.

Chính vì vậy mà rất nhiều người cho rằng đây là quan niệm mê tín, là thứ bã trấu bã cám của thời xưa. Thậm chí còn có người nói, nếu ngày 7 không ra khỏi nhà, ngày 8 không về nhà, vậy thì những ngày này các ô tô, tàu hỏa cũng chẳng cần chạy nữa, máy bay cũng khỏi phải bay nữa; trong ngày 7 và ngày 8 này, số người ra khỏi nhà cũng không ít, người trở về nhà cũng rất nhiều, mọi thứ vẫn bình thường chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra cả, v.v… Xem thêm

Ý nghĩa của câu nói “7 không ra khỏi cửa, 8 không quay về nhà” có phải là giống như con người ngày nay hiểu hay không? Chúng ta hãy cùng khám phá xem nhé!

Người xưa có câu nói rằng “Thất bất xuất môn, bát bất hồi gia”, tức là “7 không ra khỏi cửa, 8 không quay về nhà”. Câu nói này thường được mọi người giải thích thành: Mùng 7 không đi ra ngoài, mùng 8 không quay về nhà; có người còn tính thêm các ngày 17, 27, 18, 28.

Chính vì vậy mà rất nhiều người cho rằng đây là quan niệm mê tín, là thứ bã trấu bã cám của thời xưa. Thậm chí còn có người nói, nếu ngày 7 không ra khỏi nhà, ngày 8 không về nhà, vậy thì những ngày này các ô tô, tàu hỏa cũng chẳng cần chạy nữa, máy bay cũng khỏi phải bay nữa; trong ngày 7 và ngày 8 này, số người ra khỏi nhà cũng không ít, người trở về nhà cũng rất nhiều, mọi thứ vẫn bình thường chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra cả, v.v… Xem thêm