Các nhà tâm lý học tiến hóa tới từ Singapore và London mới đây phát hiện ra rằng, những người thông minh thường khó hòa nhập và tương tác, ngay cả với bạn bè thân thiết.

Hai nhà nghiên cứu Satoshi Kanazawa tới từ trường Khoa học chính trị – Kinh tế London và Norman Li tới từ ĐH Quản lý Singapore đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn ở 15.000 người trong độ tuổi 18-28. Họ đã áp dụng một khái niệm được gọi là “lý thuyết hoang mạc của hạnh phúc” để giải thích những phát hiện của mình.

Hai nhà khoa học phát hiện ra rằng, những người sinh sống ở khu vực càng đông dân càng ít thỏa mãn với cuộc sống của mình. Mật độ dân cư càng lớn, họ càng cảm thấy ít hạnh phúc hơn. Xem thêm

Các nhà tâm lý học tiến hóa tới từ Singapore và London mới đây phát hiện ra rằng, những người thông minh thường khó hòa nhập và tương tác, ngay cả với bạn bè thân thiết.

Hai nhà nghiên cứu Satoshi Kanazawa tới từ trường Khoa học chính trị – Kinh tế London và Norman Li tới từ ĐH Quản lý Singapore đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn ở 15.000 người trong độ tuổi 18-28. Họ đã áp dụng một khái niệm được gọi là “lý thuyết hoang mạc của hạnh phúc” để giải thích những phát hiện của mình.

Hai nhà khoa học phát hiện ra rằng, những người sinh sống ở khu vực càng đông dân càng ít thỏa mãn với cuộc sống của mình. Mật độ dân cư càng lớn, họ càng cảm thấy ít hạnh phúc hơn. Xem thêm