Hàng ngày chúng ta làm việc chăm chỉ và mong chờ đến cuối tuần để được “xõa” hết mình. Thế nhưng, điều bất ngờ là rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày chủ nhật (dù đã tham gia rất nhiều hoạt động giải trí khác) nhiều hơn là cuối những ngày khác.

Điều gì đang xảy ra với lối sống nhanh và hối hả đó của chúng ta vậy?

Thuộc thế hệ trẻ, chúng ta có nhiều tự do và cơ hội, nhiều sự công bằng và nhiều lựa chọn cho mọi thứ hơn các thế hệ trước (mua hàng trực tuyến và chỉ vài ngày sau, đã nhận được được hàng, gọi đồ ăn nhanh ngay cả khi đang là nửa đêm…). Xem thêm

Hàng ngày chúng ta làm việc chăm chỉ và mong chờ đến cuối tuần để được “xõa” hết mình. Thế nhưng, điều bất ngờ là rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày chủ nhật (dù đã tham gia rất nhiều hoạt động giải trí khác) nhiều hơn là cuối những ngày khác.

Điều gì đang xảy ra với lối sống nhanh và hối hả đó của chúng ta vậy?

Thuộc thế hệ trẻ, chúng ta có nhiều tự do và cơ hội, nhiều sự công bằng và nhiều lựa chọn cho mọi thứ hơn các thế hệ trước (mua hàng trực tuyến và chỉ vài ngày sau, đã nhận được được hàng, gọi đồ ăn nhanh ngay cả khi đang là nửa đêm…). Xem thêm