Ai có thể cự tuyệt trẻ con tươi cười, bởi nét cười thật hồn nhiên trong sáng, dùng “suy nghĩ chẳng chút tà niệm” để tìm ra lời chú giải chuẩn xác nhất cho vạn vật.

Điều tưởng chừng đơn giản ấy mà Khổng Tử lại dùng toàn bộ nội dung “Kinh Thi” để trình bày.

Mỗi người khi bước vào thế gian đều mang theo tâm thái hồn nhiên tinh khiết mà đến, lúc đó chỉ với nhu cầu đơn giản đó là được ăn no, tùy theo nội tâm mà huơ tay múa chân, hễ không muốn vui thì thôi, còn đã vui thì sẽ lập tức vui ngay, mọi thứ dễ như trở bàn tay. 

Vậy rốt cuộc là cái gì đã dần dần làm cho trái tim này trở nên phức tạp, cứng rắn, trở nên không dễ dàng được thỏa mãn, tinh thần lại càng không xán lạn, đôi lúc thậm chí còn nảy ra ý định chấm dứt sinh mệnh quý giá của mình Xem thêm

Ai có thể cự tuyệt trẻ con tươi cười, bởi nét cười thật hồn nhiên trong sáng, dùng “suy nghĩ chẳng chút tà niệm” để tìm ra lời chú giải chuẩn xác nhất cho vạn vật.

Điều tưởng chừng đơn giản ấy mà Khổng Tử lại dùng toàn bộ nội dung “Kinh Thi” để trình bày.

Mỗi người khi bước vào thế gian đều mang theo tâm thái hồn nhiên tinh khiết mà đến, lúc đó chỉ với nhu cầu đơn giản đó là được ăn no, tùy theo nội tâm mà huơ tay múa chân, hễ không muốn vui thì thôi, còn đã vui thì sẽ lập tức vui ngay, mọi thứ dễ như trở bàn tay. 

Vậy rốt cuộc là cái gì đã dần dần làm cho trái tim này trở nên phức tạp, cứng rắn, trở nên không dễ dàng được thỏa mãn, tinh thần lại càng không xán lạn, đôi lúc thậm chí còn nảy ra ý định chấm dứt sinh mệnh quý giá của mình Xem thêm