Giới thiệu Smartboss FOCUS

Smartboss FOCUS là bộ Công cụ giúp bạn:

  1. Xác định mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể khi lên kế họach làm việc
  2. Giám sát hiệu quả tiến trình công việc một cách hiệu quả hơn, tập trung vào các công việc và mục tiêu chính, tránh sa đà vào các vụ việc phát sinh
  3. Quản lý các báo cáo của nhân viên, tự động tổng kết báo cáo của nhân viên mà bạn đang quản lý

Đăng ký để dùng thử SmartbossFOCUS

Email: