Chị Đào Thị Châu (Email: Daothichau26***@gmail.com) thắc mắc: “Tôi nghe nhiều người nói, trong cùng một năm nhưng nếu sinh con vào thời gian khác nhau thì mức trợ cấp một lần khi sinh con là khác nhau, như vậy có đúng hay không? Nên sinh con vào tháng mấy sẽ được nhiều quyền lợi nhất? Xin cảm ơn!”.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Hiện tại, mức trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con. Như vậy, mức trợ cấp một lần khi sinh con phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm đó.

Đơn cử, trong năm 2018, nếu sinh con từ tháng 1 đến tháng 6/2018 thì mức trợ cấp một lần khi sinh con là 2.600.000 đồng; nếu sinh con từ tháng 7 đến tháng 12/2018 thì mức trợ cấp một lần khi sinh con là 2.780.000 đồng.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào: Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

QTNS online sưu tầm từ nguồn thuvienphapluat.

Download tài liệu quản trị nhân sự

GIAO LƯU CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐỀ "XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KPI"

Buổi giao lưu là nơi gặp gỡ giữa những người có vai trò quản lý nhân sự.

GIAO LƯU CHIA SẺ KINH NGHIỆM "XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P"

Tìm hiểu về hệ thống lương 3P và cùng trao đổi những khúc mắc của mình trong buổi chia sẻ

Phần mềm đánh giá nhân sự

Tiết kiệm thời gian xây dựng

hệ thống đánh giá & tổ chức đánh giá

Thư viện tài liệu KPI