Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 17/2016/QĐ-TTg về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm với công chức và người lao động tại Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Theo đó, được áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

bao hiem xa hoi button

Không áp dụng quy định trên trong các trường hợp sau:

– Viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm: Tạp chí Làng Việt, Trung tâm Thông tin dữ liệu và Ban Quản lý Khu các làng dân tộc.

– Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

– Đi học tập trung trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên.

– Nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng, liên tục trở lên.

– Nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Bị đình chỉ công tác, bị tạm giam.

Quyết định 17/2016/QĐ-TTg có hiệu từ ngày 20/6/2016.

Thời gian thực hiện hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm được tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.

QTNS sưu tầm nguồn từ Thư Viện Pháp Luật

Paste your AdWords Remarketing code here