Nắm vững quy trình tuyển dụng cơ bản sẽ giúp bạn tránh những sai sót khi ứng tuyển.

Quy trình tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp có thể rất khác nhau, tùy vào cơ cấu, quy định của đơn vị tuyển dụng. Nhưng nhìn chung, đều đi theo những hướng cơ bản, kiên trì tìm hiểu bạn sẽ thu thập được nhiều thông tin hữu dụng.

quy-trinh-tuyen-dung

Quy trình tuyển dụng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Với lý do này, doanh nghiệp chia nhỏ từng bước các quy trình tuyển dụng, mục đích nhắm đến là  sàng lọc có hiệu quả  để tìm thấy những ứng cử viên sáng giá.

Quy trình tuyển dụng được các doanh nghiệp áp dụng rất linh hoạt, vì điều này còn phụ thuộc vào điều kiện tuyển dụng cho các vị trí khác nhau.

Về lý thuyết, quy trình tuyển dụng nhân sự được chia các bước :

  • Lập kế hoạch tuyển dụng
  • Xác định phương pháp và các nguồn tuyển dụng
  • Xác định địa điểm, thời gian tuyển dụng
  • Tìm kiếm, lựa chọn ứng viên
  • Đánh giá quá trình tuyển dụng
  • Hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập

Tải về bảng mẫu quy trình tuyển dụng

Nguồn: Sưu Tầm