Chi phí vật tư nguyên liệu trong sản xuất chiếm tỷ lệ từ 50 – 70% giá vốn sản xuất, nhưng công tác quản trị tồn kho, vật tư của DN hiện nay thế nào?

1.Giá trị hàng tồn kho đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong vốn hoạt động của DN và đang là chi phí trong sản xuất. Quản trị tồn kho là làm thế nào để có thể trả lời 2 câu hỏi sau:

  1. Tồn kho bao nhiêu là đủ?
  2. Lúc nào thì nên đặt hàng?

Công tác quản lý vật tư hiện đã hiệu quả chưa? Tiến độ, số lượng, chất lượng vật tư cung ứng cho sản xuất có đáp ứng yêu cầu của sản xuất chưa? Và làm thế nào để có thể cung ứng đồng bộ vật tư cho sản xuất với chi phí thấp nhất? Đó chính là những vấn đề cần giải quyết trong công tác quản lý vật tư.

Quan tri ton kho

Xem thêm đề cương khóa đào tạo tại đây