Giới thiệu phần mềm quản lý mục tiêu

Công cụ miễn phí, giúp bạn:

  1. Xác định mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể
  2. Giao tiếp hiệu quả giữa nhân viên & người quản lý
  3. Giám sát hiệu quả tiến trình công việc & mục tiêu