Quản trị đào tạo

Các mô hình liên quan đến đào tạo

 • Lộ trình phát triển nghề nghiệp HR

Chiến lược nguồn nhân lực 

 • Củng cố lợi thế kinh doanh nhờ vào hoạt động quản trị nhân sự bài bản

Thảo luận liên quan đến đào tạo

 • Group giao lưu nhân sự

Thư viện liên quan đến đào tạo

 • Một số từ điển năng lực

Tài liệu Quản trị từ Havard Business Review 

 • HBR 10 Must Reads 2019
 • HBR 10 Must Reads Ultimate Box

Công cụ hữu dụng dành cho đào tạo

 • Hướng dẫn sử dụng EduBrite, phần mềm LMS

Bộ sưu tập các nội dung đào tạo 

 • Đào tạo về quản trị nhân sự cho quản lý cấp trung
 • Đào tạo về quản lý thời gian
 • Nội dung tổng quan chương trình đào tạo cửa hàng trưởng
 • Hướng dẫn lên kế họach công việc
 • Gợi ý giúp tăng năng suất làm việc
 • Các câu chuyện ngụ ngôn về quản trị nhân sự
 • 400 thuật ngữ tiếng Anh cho Nhân Sự
 • Hướng dẫn nhân sự gõ 10 ngón tay
 • Kỹ năng quản lý theo mục tiêu ( MBO)
 • Kỹ năng quản lý theo tiến trình ( MBP)
 • Chương trình đào tạo bán hàng

APP chấm công

Phần mềm chấm công trên điện thoại EZHR App là giải pháp công nghệ để tối ưu hóa việc quản lý nhân sự của các công ty. ezHR App

Download các tài liệu về đào tạo

Xây dựng hệ thống đào tạo

Chương trình đào tạo cho doanh nghiệp

Nội dung đào tạo dành cho cấp quản lý

Bạn có thể đăng ký để học thử miễn phí.

Nội dung đào tạo trong doanh nghiệp sản xuất

Bạn có thể đăng ký để học thử miễn phí.

Khóa học do VITC thực hiện dành cho doanh nghiệp

Nhân sự
 • Hành chánh – văn phòng
 • Giao tiếp cơ bản
 • Giao tiếp nâng cao
 • Chương trình Đào tạo Giám Đốc Nhân Sự
 • Hoạch định và tổ chức nhân sự
 • Tuyển dụng nhân viên
 • Thiết kế hệ thống lương bổng và phúc lợi
 • Hoạch định công tác đào tạo và phát triển
 • Giám sát và đánh giá kết quả công việc
 • Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện
 • Dẫn chương trình trong Doanh nghiệp
 • Thiết lập và ứng dụng KPIs trong doanh nghiệp
Bộ phận sản xuất
 • Lập phương án sản xuất
 • Quản lý và điều hành sản xuất dành cho cấp tổ trưởng/ trường chuyền và trưởng ca sản xuất
 • Áp dụng các công cụ quản lý chất lượng vào sản xuất
 • Giám sát nhân viên
 • Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn nhân viên
 • Xây dựng Intelligence
Kinh doanh
 • Kỹ năng bán hàng cơ bản
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng bán hàng qua điện thoại
 • Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả
 • Quản lý bán hàng – quản lý kinh doanh
 • Thiết kế quy trình kinh doanh và dịch vụ trong doanh nghiệp
 • Thuyết trình hiệu quả
 • Kỹ năng Quản lý các mối quan hệ khách hàng
QL trung gian
 • PMM®1: Hoạch định và tổ chức công việc
 • PMM®2: Kỹ năng giám sát hiệu quả
 • PMM®3: Kỹ năng ủy thác công việc và động viên nhân viên hiệu quả
 • PMM®4: Quản trị Tổ chức theo mục tiêu
 • PMM®5: Đánh giá đánh giá nhân viên và lãnh đạo theo tình huống
 • Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả
 • Thuyết trình hiệu quả
 • Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh hằng năm
 • Kỹ năng lập phương án kinh doanh
 • Kỹ năng huấn luyện dành cho chuyên viên huấn luyện nội bộ
 • Kỹ năng huấn luyện nâng cao dành cho chuyên viên huấn luyện
 • Kỹ năng huấn luyện chuyên nghiệp
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
 • Quản lý và lãnh đạo
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Thiết lập và quản lý quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp
 • Phát triển năng lực cá nhân
 • Kỹ năng phát triển nhóm làm việc & giám sát kết quả công việc
Kế toán
 • Kế toán doanh nghiệp cơ bản và khai báo thuế
 • Kế toán trên máy tính
 • Hoạch định tài chính doanh nghiệp
 • Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 • Kế toán quản trị cho doanh nghiệp
 • Hoạch định và kiểm soát chi phí
Quản lý cấp cao
 • Thiết lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Kiểm soát ngân sách doanh nghiệp
 • Kiểm soát cuộc họp hiệu quả
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên
 • Thiết lập văn hóa doanh nghiệp
 • Quản trị theo mục tiêu (MBO) / Quản lý theo quy trình (MBP)
 • Quản lý dự án đầu tư
Hoạch định
 • Lập kế hoạch – kinh doanh hàng năm – khối sản xuất
 • Lập kế hoạch – kinh doanh hàng năm – khối kinh doanh
 • Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 • Quản lý dự án KD
 • Thiết lập kế hoạch – dự án kinh doanh SP mới
Nhân viên
 • Kỹ năng giao tiếp cơ bản và nâng cao
 • Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Xây dựng đội ngũ trong tổ chức (Team building)
 • Phát triển năng lực cá nhân