Quản lý sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản lý quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) đầu ra theo yêu cầu của khách hàng nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định.

Quản lý sản xuất nhằm đạt các mục tiêu:

Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.

Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.

Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

Khóa học được thiết kế dành riêng cho bộ phận quản lý sản xuất của Công ty với các phần chính như sau: 

  • Thiết kế hệ thống sản xuất.
  • Phương pháp tổ chức sản xuất.
  • Điều hành quá trình sản xuất.
  • Kiểm soát chi phí trong sản xuất

quan ly san xuat

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ SẢN XUẤT & VẬN HÀNH NHÀ MÁY

Xem thêm đề cương khóa đào tạo tại đây