Thư viện tài liệu quản lý nhân sự

Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự

Bạn quan tâm đến tài liệu nào thuộc từng cấp độ trong công việc quản lý nhân sự? 

Cấp độ Giám đốc nhân sự

Người Nhân sự tham gia vào các vai trò chiến lược, trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo.

Xây dựng tổ chức

Organization Development

Quản lý nhân tài

Talent management

Cấp độ Trưởng phòng nhân sự

Người Nhân sự quản lý các nhân viên và công việc của Phòng Nhân sự, tạo ra những quy trình để các công việc của bộ phận để nâng cao năng suất và hiệu quả của bộ phận, đồng thời phối hợp với các phòng ban khác để hỗ trợ và cùng thực hiện mục tiêu chung toàn doanh nghiệp.

Cấp độ Hành chính nhân sự

Người nhân sự thực hiện các công tác nhân sự một cách chuyên môn hóa. Chuyên viên nhân sự có thể thực hiện chuyên biệt từng mảng tuyển dụng, đào tạo, C&B, quan hệ lao động, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên hoặc có thể tổng hợp các nghiệp vụ này. Tuy nhiên, những nhiệm vụ được thực hiện theo chỉ đạo của trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

Quản lý nhân tài

Tài liệu nhân sự giúp doanh nghiệp gia tăng sự gắn kết của nhân viên, quản lý các nhân tài

Đào tạo hiệu quả

Các tài liệu nhân sự hỗ trợ nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo cho nhân viên

Tuyển dụng hiệu quả

Các tài liệu giúp nâng cao hiệu quả của quá trình tuyển dụng nhân viên mới của doanh nghiệp

Đánh giá hiệu quả công việc

Tổng hợp các tài liệu về kpi giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động công việc

Chính sách phúc lợi

Các tài liệu liên quan đến các chính sách phúc lợi cho nhân viên trong doanh nghiệp

Thư viện biểu mẫu 601 – 620

Hợp đồng và bảo hiểm

Các tài liệu nhân sự về hợp đồng và bảo hiểm cho nhân viên

Thư viện biểu mẫu phiếu giao nhận CST

Chấm công và tính lương

Các tài liệu giúp doanh nghiệp chi trả lương thưởng cho nhân viên nâng cao tinh thần làm việc & giữ chân lâu dài

Báo cáo nhân sự

Báo cáo đánh giá nhân sự

Các quy trình nhân sự trong doanh nghiệp

Khen thưởng đãi ngộ
Sổ tay công ty

Notice: Undefined index: viewedExitPopupWP in /home/quafaa6e/public_html/wp-content/plugins/exit-popup/exit-popup.php on line 157