Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người Quản đốc Phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Là cầu nối của Lãnh đạo DN và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm, trong việc thực hiện kế hoạch các vấn đề chât lượng, năng suất và chi phí sản xuất  trong quá trình, tùy thuộc phần lớn vào kỹ năng chuyên môn và quản lý của Quản đốc Phân xưởng.

quan doc phan xuong

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

Xem thêm đề cương khóa đào tạo tại đây