Xác định mức độ chần chừ của bạn

Quản lý thái độ & loại bỏ sự chần chừ là điểm quan trọng nhất trong việc quản lý thời gian và chế ngự stress. Hãy cùng kiểm tra xem bạn có hay chần chừ hay không nhé. Nếu bạn gặp vấn đề về deadline công việc, trong khi vẫn thực hiện đầy đủ các việc sau, thì có thể...