Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành 2U Training

2U TRAINING 2U Training với sứ mệnh mang trong mình: + Tăng hiệu quả làm việc của người Việt Nam so với Thế giới. + Thay đổi tầm nhìn và phát triển tri thức. + Đạt được thành công và hạnh phúc thực sự. Chính vì vậy mà các dòng Sản phẩm của 2U Training đều phát triển...

[Workshop] Giải pháp E-Learning

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO? Trong lần xuất hiện này, PROSEEDS sẽ tiếp tục mang đến một buổi Workshop hữu ích thông qua các kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc ứng dụng giải pháp E-Learning vào hoạt động đào tạo của công ty/tổ chức. PROSEEDS...

Offline Nhân Sự: Chân Dung HR Manager

Offline Nhân Sự: Chân Dung HR Manager Đâu là chân dung của một người Trưởng Phòng Nhân Sự thực thụ? GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Quản trị nguồn...

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG NÂNG CAO

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG NÂNG CAO Kiểm soát và dự bảo các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến pháp lý nhân sự. GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Quản trị...