[Workshop] Giải pháp E-Learning

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO? Trong lần xuất hiện này, PROSEEDS sẽ tiếp tục mang đến một buổi Workshop hữu ích thông qua các kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc ứng dụng giải pháp E-Learning vào hoạt động đào tạo của công ty/tổ chức. PROSEEDS...

Offline Nhân Sự: Chân Dung HR Manager

Offline Nhân Sự: Chân Dung HR Manager Đâu là chân dung của một người Trưởng Phòng Nhân Sự thực thụ? GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Quản trị nguồn...

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG NÂNG CAO

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG NÂNG CAO Kiểm soát và dự bảo các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến pháp lý nhân sự. GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Quản trị...

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Cung cấp cho người học cái nhìn tổng quát hơn, tập trung vào yếu tố quản lý và tổ chức vận hành không còn tập trung nhiều vào nghiệp vụ Nhân sự. GIỚI THIỆU VỀ BCC LUÔN TIÊN PHONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là...