Phương thức giao tiếp với phong cách hành vi TUÂN THỦ

 

ĐẶC ĐIỂM VÌ VẬY BẠN NÊN…
Quan tâm đến phương pháp tiếp cận tích cực

Suy nghĩ logic

Thích dữ liệu

Cần được biết quy trình

Tận dụng sự cẩn thận

Thích tự mình làm mọi thứ

Muốn người khác chú ý độ chính xác của họ

Thích kiểm soát chất lượng

Tránh mâu thuẫn

Cần phải nắm phần thắng

Thích suy ngẫm

 

 

 

 

Tiếp cận họ gián tiếp, không hăm dọa

Trình bày các lập luận

Đưa dữ liệu bằng văn bản cho họ

Đưa ra những lời giải thích và những lý do căn bản

Cho phép họ suy nghĩ, hỏi và kiểm tra trước khi họ đưa ra quyết định  

Khi giao việc, hãy để họ kiểm tra quy trình, và quá trình khác cũng như hiệu quả công việc trước khi họ đưa ra quyết định

Khen ngợi họ về tính tỉ mỉ và chính xác khi thích hợp

Để cho họ đánh giá và được tham gia vào quy trình khi có thể

Khéo léo yêu cầu sự rõ ràng và hỗ trợ khi bạn cần

Cho họ thời gian để tìm ra câu trả lời “đúng” hoặc tốt nhất, trong thời gian cho phép

Nói cho họ biết “Tại sao” và “Như thế nào”

Nguồn: action Coach