Phương thức giao tiếp với phong cách hành vi KIÊN ĐỊNH

ĐẶC ĐIỂM VÌ VẬY BẠN NÊN…
Quan tâm đến sự bền vững

Suy nghĩ logic

Muốn các tài liệu và dữ liệu

Thích tham gia cá nhân

Cần phải biết tuần tự từng bước

Muốn người khác chú ý tới tính kiên trì nhẫn nại của họ

Tránh rủi ro và thay đổi

Không thích mâu thuẫn

Giúp đỡ người khác

Thích sự bình yên và điềm tĩnh

Thích làm việc nhóm

Muốn nhận thông tin phản hồi một cách chân thành là họ được đánh giá cao

 

 

 

Chỉ cho thấy ý tưởng của bạn giảm thiểu bao nhiêu rủi ro

Trình bày các lập luận

Cung cấp dữ liệu và bằng chứng

Thể hiện sự quan tâm của bạn đối với họ

Cung cấp dàn ý và/hoặc hướng dẫn rõ từng ý khi bạn đích

thân “trình bày”

Khen ngợi quá trình nỗ lực bền bỉ của họ
Cho họ sự đảo đảm cá nhân

Không cư xử hung hăng, tập trung vào lợi ích chung hoặc hỗ trợ cần thiết

Cho phép họ thực hiện các hoạt động về dịch vụ hoặc hỗ trợ người khác

Cung cấp bầu không khí thoải mái, thân thiện

Tạo điều kiện để họ làm việc với nhóm

Công nhận thái độ thân thiện và nỗ lực của họ khi thích hợp

Nguồn: action Coach