Phân tích nhu cầu đào tạo (training need analysis - TNA)

phần mềm nhân sự hrpro

Phần mềm KPI

Đánh giá KPI nhân viên minh bạch, chuyên nghiệp

Tài liệu Quản trị Nhân sự

Tổng hợp các tài liệu, biểu mẫu về hành chính nhân sự

Công tác đào tạo và huấn luyện phải giúp ích cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, hay nói một cách khác là không có sự khác biệt giữa mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của việc đào tạo nhân viên. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo nhân viên được xem xét bắt đầu từ nhu cầu của chính bản thân doanh nghiệp.

Để có thể xác định đúng nhu cầu đào tạo, doanh nghiệp phải trả lời được các câu hỏi:

– Thách thức của môi trường kinh doanh đặt ra cho doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn là gì?

– Nhân viên của doanh nghiệp có khả năng đáp ứng đến đâu các đòi hỏi của thị trường?

– Nhân viên của doanh nghiệp còn thiếu gì để thực hiện chiến lược của doanh nghiệp?

Nhu cầu đào tạo của mỗi nhân viên là có những điểm khác biệt do kiến thúc cơ bản, tiềm năng và hoài bão phát triển của họ không giống nhau. Do vậy các hoạt động đào tạo phải hướng tới việc thiết kế chương trình sao cho đáp ứng được yêu cầu của từng đối tượng.

Nhu cầu đào tạo quyết định phương pháp đào tạo. Không có bất kỳ chương trình hay phương thức nào phù hợp với mọi nhu cầu. Các chương trình đào tạo được chọn lựa trên cơ sở dung hoà mong muốn của các cá nhân với mục tiêu của doanh nghiệp, trong đó hiệu quả kinh doanh được đưa ra làm tiêu chí ảnh hưởng có tính quyết định

Có 4 hướng để phân tích nhu cầu đào tạo 

1. Kế hoạch đào tạo theo nhu cầu cá nhân: Đây là việc đào tạo theo ý kiến chủ quan cá nhân nhân viên. Họ thấy thiếu cái gì, yếu cái gì thì ta lên kế hoạch cho họ đi học đến đó. Cách làm đơn gian: phát phiếu khảo sát rồi thu phiếu về.

2. Kế hoạch đào tạo theo nhu cầu trung tâm, phòng ban: phát phiếu khảo sát đến các trưởng bộ phận và yêu cầu họ điền thông tin cần đào tạo vào rồi gửi lại. Đây là kế hoạch đào tạo có một chút hơi hướng chiến lược rồi.

3. Kế hoạch đào tạo theo nhu cầu công ty: Bộ phận đào tạo phải có điều kiện nắm được thông tin chiến lược của công ty (chủ yếu là trả lời câu hỏi: năm tới công ty định đẩy mạnh vào mảng nào ?) và lên kế hoạch tập trung đào tạo về các mảng đó.

4. Kế hoạch đào theo theo ý kiến phòng nhân sự:
– Nếu công ty đã có mô tả công việc : dựa vào bảng ASK phân tích mô tả công việc đó và tìm ra được các kiến thức, kỹ năng cần đào tạo. Từ đó lên kế hoạch đào tạo cho từng vị trí.
– Nếu công ty đã có: mô tả công việ, lộ trình công danh cho từng vị trí thì lên kế hoạch đào tạo cho từng level của vị trí.
– Nếu công ty có chính sách xây dựng hệ thống cán bộ nguồn và chính sách lãnh đạo thì lên kế hoạch đào tạo riêng cho nhóm cán bộ nguồn và lãnh đạo.

Xem kinh nghiệm thực tế trong những bước chính của việc phân tích nhu cầu đào tạo

Paste your AdWords Remarketing code here