Giới thiệu tổng quan về module tính lương

Tiết kiệm thời gian khi tính lương hàng tháng

Tiết kiệm thời gian tính lương

Dễ dàng khi thiết lập thông tin ban đầu

Tiết kiệm thời gian nhập liệu thông tin lương

Tiện ích khác liên quan đến quá trình tính lương

Tiết kiệm thời gian làm phiếu lương, xuất báo cáo lương

Tiết kiệm thời gian tính thuế thu nhập cá nhân

Gia tăng kiểm soát cho quá trình tính lương

Phân quyền người sử dụng hệ thống

Báo cáo tổng kết lương cung cấp thông tin hữu ích phục vụ quá trình quản lý & hoạch định quỹ lương

Cảnh báo liên quan đến lương

Tiết kiệm thời gian khi tính lương hàng tháng

Tiết kiệm thời gian tính lương

Xây dựng công thức lương dành riêng cho từng vị trí / từng nhân viên

Tính lương theo thời gian

Tính lương theo sản phẩm ( tính theo cá nhân)

Tính lương theo công đoạn sản phẩm ( tính theo cá nhân )

Tính lương theo sản phẩm ( tính theo nhóm)

Tính lương theo công đoạn sản phẩm ( tính theo nhóm)

Tính lương theo nhiều đơn vị tiền tệ

Tham khảo giải pháp tính lương theo từng ngành

 

Banner

 

Tiết kiệm thời gian nhập liệu thông tin lương

 • Qui định thời gian hiệu lực của từng công thức lương
 • Kết nối với HR portal để lấy thông tin do nhân viên tự nhập và trưởng bộ phận kiểm duyệt

Tiết kiệm thời gian tính thuế thu nhập cá nhân

Xuất các báo cáo liên quan đến thông tin thu nhập cá nhân: bảng kê thuế, tờ khai quyết toán thuế, bảng kê quyết toán thuế

Dễ dàng khi thiết lập thông tin ban đầu

 • Cảnh báo nhân viên mới chưa có thông tin lương
 • Nhập thông tin lương cơ bản theo công thức GROSS hoặc NET

Tiện ích khác liên quan đến quá trình tính lương

Quản lý tiền nợ của nhân viên

Tiết kiệm thời gian làm phiếu lương, xuất báo cáo lương

 • Tự động xuất báo cáo lương, phiếu lương cho nhân viên ký tên,
 • Thông báo chuyển khoản tự động cho ACB, Vietcombank, DongA, BIDV
 • Biểu đồ luơng của bộ phận theo từng tháng trong 12 tháng
 • Nhân viên tự xem phiếu lương qua HRportal
 • Xuát báo cáo để import vào phần mềm kế toán
 • các loại báo cáo quản trị

Gia tăng kiểm soát cho quá trình tính lương

reporting-icon

Báo cáo tổng kết lương cung cấp thông tin hữu ích phục vụ quá trình quản lý & hoạch định quỹ lương

 • Biểu đồ luơng của bộ phận theo từng tháng trong 12 tháng
 • History thu nhập của cá nhân theo từng tháng trong 12 tháng
 • Biểu đồ tròn về tỉ lệ lương giữa các bộ phận
 • Biểu đồ tròn về tỉ lệ giữa các khỏan luơng của từng bộ phận
 • Biểu đồ thời gian luơng của các bộ phận

Những khách hàng đã sử dụng phần mềm chấm công HrPro 7

Sau khi sử dụng phần mềm, tôi thấy việc tạo bảng công cuối tháng được làm rất nhanh chóng, không còn tốn thời gian tính đi tính lại. Khi cần thống kê các thông tin về ngày công để tính các khoản phúc lợi cho nhân viên vào cuối năm thì truy xuất nhanh chóng dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng bằng tay…

Chị Dung

Phòng Nhân sự, công ty AGTEX28 Hưng Phú

 

VNM

Cty Sữa VN

agtex 28

Tổng cty 28

hoa binh

Cty xây dựng Hoà Bình