Phần mềm chấm công Smartboss 8.0

Phan-mem-cham-cong-smartboss8

Hoặc hãy để lại thông tin theo nội dung dưới đây, quý khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn về nghiệp vụ cũng như kỹ thuật của THS, đồng thời sẽ được trải nghiệm các tính năng ưu việt của sản phẩm:

Phần mềm máy chấm công Smartbooss 8.0

Logo-Smartboss-Slogan

Sorted: Thông tin được sắp xếp thông minh, dễ dàng đồng bộ, dễ dàng truy xuất.

Modern management: : Quản lý nhân sự toàn diện, hiện đại.

Available: Luôn sẵn sàng cung cấp công cụ và thông tin cho người quản lý.

Report clearer: báo cáo rõ ràng, đa dạng.

Time saving: Tiết kiệm thời gian cho nghiệp vụ quản lý, báo cáo do tự động hoá, giảm lượng lớn công việc cho con người.

Better insider: Tránh các lỗi gây xích mích với nhau vì nghiệp vụ thủ công chủ yếu dựa vào nhân tố con người.

Online registration : Đăng ký nghỉ phép, công tác trực tuyến mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Synchronizing: Đồng bộ hoá thành 1 hệ thống chấm công, tính lương, quản trị thông tin nhân sự hoàn hảo.

Safety: An toàn, bảo mật. Phân quyền rõ ràng.

Trợ lý đắc lực cho nghiệp vụ nhân sự

Phần mềm nhân sự Smartboss bao gồm đầy đủ các phân hệ hỗ trợ việc quản lý của phòng nhân sự (tổ chức hành chính): Nhân viên: hồ sơ thông tin chi tiết, thuyên chuyển, khen thưởng, kỹ luật,…

Chấm công: nghỉ phép, kết nối với máy chấm công để tự động chấm công, xếp ca làm việc, làm việc ngoài giờ, …

Tiền lương: quá trình lương, phụ cấp, các khoản phát sinh, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, công đoàn, công thức lương động,…

Bảo hiểm xã hội.

Trơ lý đắc lực cho sự quản trị của giám đốc

Phần mềm nhân sự Smartboss cung cấp đầy đủ các thông tin hỗ trợ việc quản lý của cấp giám đốc:

Báo cáo: báo cáo tổng quan tình hình đi làm của nhân viên, tổng quan về chi phí tiền lương,… nhằm phục vụ cho nhu cầu kiểm soát, điều chỉnh giờ làm, chính sách lương, thưởng,… hoặc hoạch định chính sách tuyển dụng.

Kiểm soát nguồn nhân lực : giúp doanh nghiệp kiểm soát nhanh chóng, chặt chẽ tình hình biến động về nhân sự, tiền lương. Và đánh giá nhân sự hiệu quả.

Kiểm soát thông tin: Tạo điều kiện phân quyền quản lý hợp lý, tránh xung đột trách nhiệm, thông tin. Tạo nên 1 hệ thống quản trị nhân sự hoạt động trôi chảy. Không phải đi giải quyết những phát sinh không mong muốn.

Một số chức năng chính của phần mềm

Nhóm chức năng chính của Smartboss:

  1. Quản lý danh sách nhân viên
  2. Tự động chấm công và quản lý chấm công
  3. Tự động tính lương và quản lý tính lương
  4. Xuất các báo cáo chấm công, tính lương,…phục vụ nhu cho nghiệp vụ quản lý nhân sự.
  5. Phân quyền quản lý cho nhiều nhóm, nhiều người.
Quản lý danh sách nhân viên 1.1 Quản lý thông tin nhân viên với các chức năng: Thêm mới, xoá nhân viên nghỉ việc, sửa thông tin. 1.2 Import/Export danh sách nhân viên từ file excel 1.3 Quản lý quá trình làm việc của nhân viên: thêm, xoá, sửa.
Kết hợp với thiết bị chấm công để tự động chấm công theo luật chấm công do tổ chức sử dụng đã thiết lập trong phần mềm. Gán lịch chấm công cho từng phòng ban, từng nhân viên. Quản lý thông tin nghỉ phép của nhân viên. Quản lý thông tin chấm công: thêm, xoá, sửa. Xuất báo cáo chấm công liệt kê tình trạng làm việc chuyên cần, đi trễ, về sớm, thời gian đi công tác, trình trạng tăng ca,… Thiết lập thông tin tính công.
Tự động chuyển dữ liệu chấm công thành dữ liệu tính lương thông qua các luật tính lương được tổ chức sử dụng đã thiết lập sẵn trong phần mềm Thiết lập thông tin tính lương. Quản lý các khoản chi cho nhân viên ngoài lương. Quản lý thông tin lương của từng nhân viên. Tự động quyết toán thuế. Xuất bảng lương, phiếu lương.
Báo cáo, chấm công Báo cáo tính lương. Báo cáo tính bảo hiểm. Báo cáo quyết toán thuế. Báo cáo quá trình làm việc với phần mềm.

Phân quyền cho từng nhóm, từng người sẽ được phép xem gì, làm gì, quản lý cái gì, chịu trách nhiệm ở khâu nào.

Đăng ký dùng thử tại đây