Thư viện tài liệu quản lý nhân sự
Tìm kiếm – tra cứu – download tài liệu về quản trị nhân sự

Bạn quan tâm đến tài liệu nào thuộc từng cấp độ trong công việc quản lý nhân sự? 

Cấp độ Giám đốc nhân sự

Người Nhân sự tham gia vào các vai trò chiến lược, trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo.

Xây dựng tổ chức

Organization Development

Quản lý nhân tài

Talent management

Cấp độ Trưởng phòng nhân sự

Cấp độ Hành chính nhân sự

Tài liệu cấp độ Giám đốc nhân sự

Xây dựng tổ chức

 • Xây dựng sơ đồ tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ và xây dựng bảng mô tả công việc
 • Xây dựng hệ thống quản lý mục tiêu: KPI, OKR
 • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 • Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật

Quản lý nhân tài

 • Hệ thống thu hút nhân tài & xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Hệ thống chọn lọc & phát triển nhân tài theo nhu cầu chiến lược
 • Giữ chân nhân tài
 • Lộ trình thăng tiến  nghề nghiệp cho nhân tài

Xây dựng tổ chức

 

 

Tài liệu cấp độ Trưởng phòng nhân sự

Tuyển dụng hiệu quả

 

 

 

Đánh giá công việc

Phúc lợi

 

Tài liệu cấp độ Hành chính nhân sự

Hợp đồng và bảo hiểm

 • Mẫu hợp đồng lao động
 • Mẫu hợp đồng đào tạo
 • Mẫu hợp đồng thử việc
 • Mẫu hợp đồng cộng tác viên
 • mẫu hợp đồng lao đông không thời hạn
 • Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội

Thông diệp từ nhà tài trợ

Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9

Giải pháp công nghệ quản lý nhân sự với đầy đủ các chức năng, đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành nghề với đặc thù khác nhau với phiên bản online cho phép trải nghiệm ngay lập tức

Tìm hiểu thêm về sản phẩm ứng dụng chấm công ezHR App của nhà tài trợ Giải Pháp Tinh Hoa

CEO toàn cầu tiết lộ bài học cuộc sống đã biến đổi phong cách lãnh đạo của mình

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0 Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ THAM GIA NGAY Mike Serbinis luôn được mệnh danh là một doanh nhân lớn. Ở trường trung học, ông đã giành được Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế, từ đó dẫn tới một cơ hội gặp gỡ Giám đốc... read more