Những sai lầm cần tránh

trong xây dựng hệ thống đánh giá

Dấu hiệu của một hệ thống đánh giá mang nặng tính hình thức 

 1. Đội ngũ nhân sự thờ ơ với hoạt động đánh giá
 2. Kết quả đánh giá & khen thưởng khiến cho nhân viên bất mãn
 3. Mọi người dành quá nhiều thời gian vào tranh cãi về kết quả đánh giá
 4. Kết quả đánh giá của nhân viên không thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tác hại của những hệ thống đánh giá mang nặng tính hình thức 

 1. Tốn nhiều thời gian của mọi người
 2. Năng suất & hứng thú làm việc giảm
 3. Độ gắn kết giữa nhân viên với doanh nghiệp giảm
 4. Các nhân viên giỏi nghỉ việc, nhân viên làng nhàng ở lại và lên làm quản lý

Muốn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả, bạn cần tránh làm những điều sau: 

 1. Đưa vào bảng đánh giá quá nhiều tiêu chí không gắn liền với các mục tiêu kinh doanh cụ thể
 2. Có quá nhiều tiêu chí trong một bảng đánh giá  ( 4 được xem là hơi nhiều, 8 là hơi “quá nhiều”, và 11 được xem là quá nhiều)
 3. Để phòng nhân sự gánh vác toàn bộ trách nhiệm xây dựng hệ thống đánh giá
 4. Triển khai đại trà ngay từ đầu
 5. Chỉ tổ chức đánh giá mỗi năm 1 lần
 6. Cố gắng xác định phần trăm đóng góp của mỗi vị trí, mỗi bộ phận vào thành tích chung và công bố kết quả này

Phần mềm đánh giá KPI

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…