Danh sách các lỗi khi thanh tra lao động xuống 2016

DN chưa điều chỉnh lương tối thiểu

Tại kết luận, Thanh tra Bộ LĐTB&XH chỉ ra,
– có 2/6 DN không báo cáo định kỳ về ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động.
– Các DN mới chỉ ký 870/1.772 hợp đồng với người lao động bằng văn bản, số còn lại chỉ giao kết bằng lời nói.

thanh-tra-lao-dong

Bên cạnh đó,
– 100% số DN ký hợp đồng lao động ghi không cụ thể tại các mục.
– Đối với lao động mùa vụ tại công trường, 6/6 DN đã tổ chức làm thêm giờ nên có tháng không đảm bảo nghỉ đủ 4 ngày.
– 1/6 DN chưa bố trí đủ số ngày nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đoàn thanh tra đã phát hiện,
– có 3/6 DN chưa điều chỉnh lương tối thiểu theo quy định
– và 1 DN chưa trả đủ tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động.

Thanh tra công tác quản lý ATVSLĐ, đoàn thanh tra “khui” ra hàng loạt lỗi vi phạm tại các DN:
– 100% DN không bố trí cán bộ chuyên trách làm ATVSLĐ theo quy định;
– không DN nào bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế địa phương.

– 100% DN không đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để xử lý
– và chỉ có 1/6 DN cấp đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Tại thời điểm đoàn tiến hành thanh tra,
– có 2 DN không kiểm định 6 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ),
– 3 DN không tổ chức huấn luyện lại về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và cán bộ làm ATVSLĐ.
bao hiem xa hoi button

Năm 2015,
– có 3/6 DN chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Trong thời kỳ thanh tra Công ty TNHH Nguyễn Hoàng để xảy ra tai nạn lao động làm chết 1 người.

100% DN vi phạm an toàn lao động

Kiểm tra tại công trường, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện:
– 100% số DN chưa thực hiện tự kiểm tra và dán tem các máy công cụ trước khi đưa vào sử dụng;
– 4/4 DN được kiểm tra tại công trình xây dựng, nơi sản xuất đều vi phạm các quy chuẩn an toàn điện.

Đoàn thanh tra cũng nêu rõ, các DN đã sử dụng giàn giáo thép định hình trong thi công các công đoạn, hạng mục công việc. Tuy nhiên,
– chưa DN nào thực hiện nghiệm thu thu chất lượng an toàn lắp đặt giàn giáo trước khi sử dụng.
– Bên cạnh đó, việc tự kiểm tra và ghi sổ nhật ký ATLĐ của các công trường chỉ là hình thức; không ghi cụ thể các yếu tố nguy cơ được đánh giá, biện pháp an toàn đã thực hiện và người vi phạm (nếu có).

Đoàn thanh tra đã phát hiện 81 lỗi vi phạm tại 6 DN. Qua đó, đã đình chỉ hoạt động đối với 6
– máy, thiết bị hết hạn kiểm định nhưng vẫn sử dụng.
Đồng thời, Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 DN với tổng số tiền 72 triệu đồng do:
– vi phạm Quy chuẩn ATLĐ trong xây dựng
– và không cấp đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

QTNS sưu tầm nguồn từ Blog Nhân Sự