Khó khăn khi đánh giá nhân viên

hành chính - điều hành - phát triển

Những khó khăn thường gặp khi đánh giá nhân viên

Dưới đây là tập hợp những khó khăn thường gặp trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá nhân sự. Chúng tôi thu thập từ hơn 100+ lượt người tham dự buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá 

 1. Không biết dùng tiêu chí nào để đo lường hiệu suất của các bộ phận gián tiếp như kế toán, nhân sự
 2. Mọi người thường rất “dễ tính” khi đánh giá nhau
 3. Nhân viên chỉ làm việc theo những tiêu chí được đánh giá, những công việc nhỏ nhặt hoặc việc phát sinh thường bị bỏ qua
 4. Ngoài các tiêu chí về doanh số, không có các tiêu chí chính xác để đánh giá, các tiêu chí đánh giá thường cảm tính
 5. Làm sao thuyết phục ban giám đốc dành nhiều thời gian để xây dựng hệ thống đánh giá, thay vì khoán hết công việc cho phòng nhân sự
 6. Có quá nhiều tiêu chí cần thiết để đánh giá, khiến việc đánh giá tốn nhiều thời gian
 7. Làm sao gán chỉ tiêu doanh số cho nhân viên nhân sự, kế toán
 8. Không thể xây dựng thang đo cho các tiêu chí đánh gía của các hoạt động thuộc về chuyên môn
 9. Không biết xây dựng hệ thống đánh giá thế nào
 10. Không có nhiều nhiều thời gian xây dựng hệ thống đánh giá, còn phải lo các công việc hàng ngày
 11. ..