Ngừng trì hoãn nếu bạn luôn muốn làm gì đó để thay đổi cuộc sống. Thay vào đó, bắt đầu những thói quen mới mà bạn luôn muốn thực hiện.

Bạn có từng nghe về hiệu ứng cánh bướm? Trong khoa học, nó được chứng minh rằng chỉ từ một cái vỗ cánh nhẹ của chú bướm đã tạo nên cả một cơn bão lớn với sức tàn phá nặng nề. Áp dụng trong cuộc sống, khái niệm hiệu ứng cánh bướm ý chỉ mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của bạn có thể tạo nên những thay đổi lớn trong tương lai. Từng quyết định, từng lựa chọn, dù lớn hay nhỏ đều có ảnh hưởng và tác động liên tiếp sau này. Xem thêm

Ngừng trì hoãn nếu bạn luôn muốn làm gì đó để thay đổi cuộc sống. Thay vào đó, bắt đầu những thói quen mới mà bạn luôn muốn thực hiện.

Bạn có từng nghe về hiệu ứng cánh bướm? Trong khoa học, nó được chứng minh rằng chỉ từ một cái vỗ cánh nhẹ của chú bướm đã tạo nên cả một cơn bão lớn với sức tàn phá nặng nề. Áp dụng trong cuộc sống, khái niệm hiệu ứng cánh bướm ý chỉ mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của bạn có thể tạo nên những thay đổi lớn trong tương lai. Từng quyết định, từng lựa chọn, dù lớn hay nhỏ đều có ảnh hưởng và tác động liên tiếp sau này. Xem thêm