Anh chị có thể download file sau khi đăng ký làm thành viên và nhận đường link download tài liệu.

Đăng ký tại đây 

Chuyển đổi từ NET sang GROSS

Công thức chuyển

Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7

với phần mềm Quản trị nhân sự HRPRO7 của công ty Tinh Hoa

Xem giới thiệu

Download File excel

Công thức chuyển đổi lương NET sang GROSS và ngược lại

Download ngay