“Stupid is as studpid does” (Tạm dịch: Kẻ ngu làm việc dại) – câu nói tưởng chừng rất đơn giản của nhân vật Forrest Gump trong bộ phim cùng tên lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa thâm thúy. Trong trường hợp bạn chưa xem bộ phim này hoặc chưa hiểu hết lời của nhân vật thì câu nói này có nghĩa là: bạn là những gì mà bạn làm. Hay nói cách khác, cho dù bạn nghĩ mình thông minh đến mức nào thì nếu bạn làm những thứ ngu ngốc thì bạn vẫn chỉ là một kẻ ngốc mà thôi. Xem thêm

“Stupid is as studpid does” (Tạm dịch: Kẻ ngu làm việc dại) – câu nói tưởng chừng rất đơn giản của nhân vật Forrest Gump trong bộ phim cùng tên lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa thâm thúy. Trong trường hợp bạn chưa xem bộ phim này hoặc chưa hiểu hết lời của nhân vật thì câu nói này có nghĩa là: bạn là những gì mà bạn làm. Hay nói cách khác, cho dù bạn nghĩ mình thông minh đến mức nào thì nếu bạn làm những thứ ngu ngốc thì bạn vẫn chỉ là một kẻ ngốc mà thôi. Xem thêm