Bên cạnh việc biến sự từ chối thành động lực, người thành công không chờ cơ hội, họ làm việc để nắm bắt mọi cơ hội dù là nhỏ nhất.

1. Làm việc chăm chỉ là cách tốt nhất để mở rộng mối quan hệ.

Đúng vậy, người thành công luôn là người đi sớm và về muộn. Nhưng làm việc chăm chỉ mới chỉ là điều kiện cần để thành công.

Vậy điều kiện đủ là gì? Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện thành công của tỉ phú Mike Bloomberg.

Mike rất coi trọng những giờ làm việc dài ở văn phòng và tiết lộ một lợi ích của việc làm việc ngoài giờ. Lúc đó, công ty mọi người đã về hết, chỉ còn bạn và những những bận rộn đó. Vì vậy, hãy mang cho họ cốc cà phê và kết bạn cùng với họ. Xem thêm