Sau 2 thập kỷ, một người giàu có gia tăng 12 năm tuổi thọ, trong khi người nghèo chỉ tăng được 5 năm.

Trong những thập kỷ gần đây, giáo dục, công nghệ và dịch vụ chăm sóc y tế đã có những cú nhảy vọt. Điều này góp phần lớn vào việc gia tăng tuổi thọ của con người.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của Viện Brookings, Hoa Kỳ mới đây chỉ ra rằng: ngày càng có một sự chênh lệch lớn giữa tuổi thọ của người dân có thu nhập cao và thu nhập thấp. Người giàu thì sẽ ngày càng sống lâu hơn người nghèo Xem thêm