Có rất nhiều con đường khiến bạn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và cũng có không ít cách giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn cùng đó.

Trong khi một vài người lựa chọn áp dụng chiến lược “debt snowball” – một phương pháp trả nợ do chuyên gia kinh tế Dave Ramsey đề xuất với ý tưởng rằng khi có nhiều khoản nợ (lãi gần tương đương nhau), hãy trả khoản nợ ít nhất, rồi đến khoản nợ ít thứ hai… hoặc phương pháp “debt avalanche”nghĩa là trả nợ có lãi cao nhất trước thì số khác lại lựa chọn chuyển đổi thẻ tín dụng cũ có lãi suất cao sang thẻ tín dụng mới với mức lãi suất 0% trong một thời hạn nhất định và công ty cấp thẻ mới sẽ chịu trách nhiệm thanh toán nợ cũ (balance transfer), bán tất cả tài sản để tăng lượng tiền mặt có thể sử dụng để trả nợ, tìm việc làm thêm hoặc kết hợp tất cả các phương pháp này. Xem thêm