Não của bạn có một cơ chế rất thú vị chuyên “dọn dẹp” những thứ cũ kỹ không được dùng tới để nhường chỗ cho những luồng thông tin, kiến thức mới. Cơ chế đó hoạt động ra sao và làm thế nào thế để tận dụng được nó?

Giới khoa học thần kinh trước giờ vẫn thường kháo nhau: “Các mạch neuron (tế bào thần kinh) càng làm việc nhiều càng liên kết với nhau chặt chẽ hơn”.

Điều này có nghĩa là bạn càng bắt các neuron trong não hoạt động nhiều thì chúng càng liên kết chặt và hoạt động hiệu quả hơn. Đây cũng chính là lý do tại sao người ta vẫn thường nói muốn làm gì giỏi cũng cần luyện tập nhiều. Bạn càng luyện nhiều piano, càng nói nhiều một ngôn ngữ hay càng vật lộn để làm gì đó nhiều thì những liên kết thần kinh trong não bạn về những mảng đó càng chặt chẽ và khiến bạn làm những việc đó dễ dàng, hiệu quả hơn. Xem thêm

Não của bạn có một cơ chế rất thú vị chuyên “dọn dẹp” những thứ cũ kỹ không được dùng tới để nhường chỗ cho những luồng thông tin, kiến thức mới. Cơ chế đó hoạt động ra sao và làm thế nào thế để tận dụng được nó?

Giới khoa học thần kinh trước giờ vẫn thường kháo nhau: “Các mạch neuron (tế bào thần kinh) càng làm việc nhiều càng liên kết với nhau chặt chẽ hơn”.

Điều này có nghĩa là bạn càng bắt các neuron trong não hoạt động nhiều thì chúng càng liên kết chặt và hoạt động hiệu quả hơn. Đây cũng chính là lý do tại sao người ta vẫn thường nói muốn làm gì giỏi cũng cần luyện tập nhiều. Bạn càng luyện nhiều piano, càng nói nhiều một ngôn ngữ hay càng vật lộn để làm gì đó nhiều thì những liên kết thần kinh trong não bạn về những mảng đó càng chặt chẽ và khiến bạn làm những việc đó dễ dàng, hiệu quả hơn. Xem thêm