Hiện nay, với cạnh tranh toàn cầu gay gắt và khốc liệt, sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, nhận thức của khách hàng ngày càng nâng cao,… những chỉ số KPIs truyền thống như ROI – lợi tức đầu tư và EPS – thu nhập trên cổ phần không phản ánh toàn diện hoạt động kinh doanh của phần lớn công ty nữa.

Phương pháp Balanced Scorecard – Thẻ điểm cân bằng

Những chỉ số KPI truyền thống mặc dù có thể phát hiện những yếu kém liên quan đến việc sử dụng hay không kênh đầu tư và tài sản cá nhân, và chú trọng đến quản lý để thu được lợi nhuận trên đồng vốn cao nhất, xác định đơn vị kinh doanh không hiệu quả khi nó không thể đạt mức ROI giống nhau đối với từng đơn vị. Nếu mỗi đơn vị bán một sản phẩm đặc trưng nào đó ở những thị trường khác nhau về sự phát triển sản phẩm, cạnh tranh và nhu cầu khác hàng, việc thiếu đi sự thống nhất về tỷ lệ lợi nhuận tối ưu có thể khiến những quản lý nghĩ rằng họ đang ở tình huống xấu.

KPI truyền thống hoặc KPI tài chính, liệu có đủ?

Vì lợi ích khả quan được tạo ra từ thước đo hiệu suất thời kỳ, có thể là ROI hay EPS, người quản lý có thể bị ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định không tạo lợi ích dài hạn tốt nhất cho doanh nghiệp. Mối quan tâm hàng đầu của KPIs truyền thống là số liệu hiệu suất này chỉ tập trung phần lớn vào nội bộ của một công ty. Trong suốt thập niên qua, chúng ta đã quá chú trọng sử dụng chỉ số KPI tài chính để đánh giá và đo lường hiệu suất doanh nghiệp. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến những chỉ số quan trọng khác có thể đo lường được mức độ thỏa mãn của khách hàng trong quá trình thực hiện hay thích nghi khi nhu cầu thay đổi. Một chiến lược quá chú trọng đến các tiêu chí tài chính chỉ liên quan chặt chẽ đến việc tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn mà thôi.

Cách đo lường rộng hơn như đo lường dựa trên mức thỏa mãn của khách hàng, đo lường sản phẩm, đo lường cải tiến và sáng tạo liên tục có thể giúp doanh nghiệp tạo được sự cải tiến dài hạn, luôn đi trước đối thủ. Hơn nữa, trong thời kỳ cạnh tranh toàn cầu khốc liệt và tiến bộ của công nghệ như hiện nay, nhu cầu về đo lường hiệu suất cải tiến càng trở nên cấp bách hơn. Khi công nghệ mới ra mắt, hầu hết các doanh nghiệp buộc phải thay đổi theo, vì sự tương tác giữa con người và công nghệ cần được chú trọng để đảm bảo quá trình kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn, và vì thế, đo lường hiệu suất chỉ chú trọng đến tiêu chí tài chính sẽ không phản ánh được môi trường cạnh tranh và công nghệ mới.

KPI phi tài chính ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu suất kinh doanh

Vì vậy việc thay đổi tiêu chí đánh giá hiệu suất sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu suất kinh doanh. Hơn nữa, chú trọng vào những đo lường phi tài chính phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ, vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu như hiện nay. Các học giả và chuyên gia chú trọng nhiều vào việc xây dựng bộ các phương pháp đo lường mở rộng và kết hợp để đánh giá và định hướng hiệu suất doanh nghiệp cũng như từng phòng ban do ảnh hưởng phần lớn từ khái niệm của Kaplan và Norton về “Thẻ điểm cân bằng”.

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0

Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ

THAM GIA NGAY

Cách tiếp cận của thẻ điểm cân bằng tập trung vào cả tiêu chí tài chính và phi tài chính. Tiêu chí tài chính cho thấy những cải thiện trong hiệu suất tài chính là kết quả của đầu tư vào sản phẩm mới đúng thời điểm. Thẻ điểm cân bằng bao gồm tiêu chí đo lường tài chính nhằm chỉ ra kết quả của những chiến lược đã thực hiện. Kaplan và Norton cho biết chỉ số đo lường tài chính không nên loại trừ lẫn nhau bởi vì hệ thống đo lường hiệu suất tài chính tốt thực sự nâng cao chứ không tạo khó khăn cho quá trình quản lý doanh nghiệp. Thẻ điểm cân bằng còn bổ sung thêm tiêu chí đo lường về hoạt động nhằm thỏa mãn khách hàng, quá trình thực hiện nội bộ, hoạt động cải tiến và sáng tạo của doanh nghiệp. Nó bao gồm 4 khía cạnh sau đây:

  • Tài chính – áp dụng phương pháp đo lường hiệu suất tài chính thích hợp để xác định liệu doanh nghiệp có thu được lợi nhuận hay không
  • Khách hàng – đánh giá sự hài lòng của khách hàng (đứng trên quan điểm của khách hàng). Trong xã hội đầy cạnh tranh, khách hàng là trung tâm, hay thị phần sẽ giảm. Khách hàng quan tâm đến giá cả, giao hàng nhanh và đáng tin, thiết kế, chất lượng và đẳng cấp dịch vụ
  • Quy trình kinh doanh nội bộ – theo dõi những chỉ số liên tổ chúc để xác định liệu đơn vị kinh doanh có đang sử dụng nguồn lực hiệu quả hay không và xác định hiệu suất cạnh tranh khi phát triển một sản phẩm mới.
  • Đo lường khả năng học hỏi và phát triển nhân viên – đo lường được tiến hành trên hệ thống đào tạo và phát triển, hệ thống thông tin, sự hài lòng và năng suất của nhân viên, v.v.

Kaplan và Norton cho biết rằng việc sử dụng Thẻ điểm cân bằng này có thể tạo ra những cải tiến mang tính đột phá trong những lĩnh vực như sản phẩm, quá trình nội bộ, khách hàng và phát triển thị trường. Họ cũng cho biết, trong khi những đo lường tài chính truyền thống cho thấy điều gì xảy ra trong quá khứ mà không đánh giá phương pháp quản lý để tạo nên những cải tiến hiệu suất trong giai đoạn tiếp theo thì chức năng Bảng điểm cân bằng được xem là nền tảng thành công ở cả hiện tại và tương lai.

(Nguồn: sưu tầm từ Proview.KPI)

SMARTBOSS KPI

Phần mềm đánh giá công việc

Phiên bản chuẩn – Miễn phí

DÙNG THỬ NGAY

Hội thảo Lương 3P

  • Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên
  • Đạt được các mục tiêu kinh doanh
  • Giảm rủi ro cho doanh nghiệp

Buổi giao lưu là nơi gặp gỡ giữa những người có vai trò quản lý nhân sự.

THAM GIA NGAY

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá KPI

Bớt thời gian chấm công tính lương thêm thời gian quản trị nhân sự

THAM GIA NGAY