Mô tả công việc

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Trưởng phòng quản lý chất lượng bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Quản lý bộ phận quản lý chất lượng tốt
 2. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 toàn Công ty
 3. Giám sát việc tổ chức thực hiện hệ thống chất lượng công ty.
 4. Lập các kế hoạch, báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm
 5. Tổ chức đánh giá định kỳ và cải tiến.
 6. Điều hành các hoạt động khác của phòng Quản lý chất lượng.
 7. Tư vấn cho Ban giám đốc những giải pháp kiểm soát được hiệu quả chất lượng sản phẩm làm ra

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Điều hành hoạt động Quản lý chất lượng:
 • Kiểm tra chất lượng gỗ đầu vào, lựa chọn gỗ có chất lượng đảm bảo đưa vào sản xuất
 • Nghiệm thu sản phẩm đảm bảo đúng tiêu chuẩn của khách hàng yêu cầu
 • Thiết lập, thực hiện & duy trì các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động tổ chức
 • Xây dựng và hiệu chuẩn các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn khách hàng.
 • Cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, phương pháp kiểm tra mới
 • Thu thập, phân tích đầy đủ các phản hồi của Khách hàng trên cơ sở đó thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức và cải tiến nhằm thoã mãn yêu cầu của Khách hàng
 • Lập báo cáo, phân tích dữ liệu, phối hợp với các bộ phận liên quan tìm nguyên nhân và giải pháp ưu tiên
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm hiểu nguyên nhân, đề ra hướng để giải quyết kịp thời và có những hành động khắc phục và phòng ngừa
 • Xem xét báo cáo của nhân viên thuộc quyền
 1. Tổi ưu hóa quy trình sản xuất:
 • Sáng kiến, cải tiến quy trình sản xuất đạt yêu cầu về chất lượng.
 • Tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên có thể phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc của mình.
 • Nhìn nhận và đánh giá năng lực của nhân viên.
 1. Công việc khác:
 • Định biên nhân sự các nhóm trong bộ phận Quản lý chất lượng.
 • Triển khai thành công các hành động 5S tới công nhân viên thực hiện tốt.
 • Đưa ra những hành động kip thời và thông báo cho các ca khác nhằm hạn chế những thiệt hại cho công ty.
 • Thực hiện các công việc khác do Giám đốc nhà máy giao.

QUYỀN HẠN

 1. Yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đúng tần suất, kỳ hạn.
 2. Yêu cầu Tổ trưởng/Trưởng ca Sản xuất dừng chuyền để khắc phục nếu phát hiện sự cố xảy ra hàng loạt
 3. Trả lại Nhà cung cấp (NCC) nếu phát hiện hàng không đạt chất lượng. Yêu cầu NCC có những hành động khắc phục
 4. Đôn đốc nhân viên mình phụ trách thực hiện tốt công việc được giao.
 5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển,.. đối với nhân viên mình phụ trách.
 6. Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc để xử lý các vấn đề có liên quan đến quá trình Sản xuất

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tham khảo thêm: 12 mẹo để viết bảng mô tả công việc: https://149.28.133.85/12-meo-de-viet-bang-mo-ta-cong-viec

Phần mềm nhân sự EZHR9

Phần mềm Quản lý Nhân sự EZHR9 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,… ezHR9

Tiêu chuẩn công việc

Tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng quản lý chất lượng bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
 2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
 3. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
 4. Có kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch tốt.
 5. Kỹ năng quản lý tốt

Để xây dựng một bảng tiêu chuẩn công việc bạn có thể tham khảo tài liệu sau: Mô hình KSAOs để xây dựng tiêu chuẩn công việc: https://149.28.133.85/xay-dung-tieu-chuan-cong-viec-theo-mo-hinh-ksaos

Lương và các chế độ 

Tham khảo: 10 mẹo để có lương cao: https://149.28.133.85/10-meo-de-co-luong-cao

Hướng dẫn tìm việc/ tuyển dụng

Các bài viết sau sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi tìm việc Trưởng phòng quản lý chất lượng:

Đánh giá công việc 

Tham khảo tài liệu liên quan:

Download

Download bảng mô tả công việc cho vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng – Mẫu 1 Tại đây

Mô tả công việc

Xem bảng mô tả công việc cho các vị trí khác như:

 • Giám đốc công ty dịch vụ
 • Trưởng phòng marketing
 • Chuyên viên đào tạo
 • Trưởng phòng nhân sự